Lägga golvklinker

Steg-för-steg – Golvklinker

Här vägleder vi dig när du ska lägga golvklinker på egen hand, för det är inte helt lätt. Det är många olika etapper som måste bockas av när man ska lägga klinker. Om det är första gången du ska lägga klinker rekommenderar vi att du följer vår steg för steg-guide här och ber någon erfaren om hjälp, kanske har du en vän i umgängeskretsen som är en fena på att lägga klinker. Om du inte har behörighet att lägga klinker själv, rekommenderar vi alltid att ta hjälp av någon som har det.

1

Köp klinkerplattor

Att lägga klinker har blivit allt vanligare, t.ex. i hall eller badrum. Räkna med att det tar ca en vecka att lägga golvklinker och tänk på att du inte kan gå på nylagt golvklinker förrän efter 2–3 dagar.

2

Verktyg – Har du rätt verktyg?

Det viktigaste verktyget när du skall lägga golvklinker är en kakelskärare. Se till att kanterna blir spikraka när du skär klinker för ditt golv oavsett storlek och riktning med ett professionellt verktyg. Med bra kapat klinker undviker man trasiga plattor, framtida skador och får i slutändan ett mycket snyggare resultat.

Andra verktyg som du behöver för att lägga golvklinker är:

 • 2 hinkar
 • Rörpinne
 • Luddfria trasor
 • Svamp
 • Gummihandskar
 • 1–2 riktbrädor
 • Tumstock
 • Penna
 • Vattenpass
 • Hammare
 • Mindre bräckjärn
 • Hovtång
 • Klinkerfil
 • Murslev
 • Tandad spackel
 • Fogspackel
 • Japanspackel
 • Fogspruta
 • Maskeringstejp
 • Snöre
 • Spik
 • (Fogsvans)
3

Material – Har du allt material?

 • Klinkerplattor
 • Kakelfix/fästmassa
 • Fog
 • Silikonfog
 • Grönsåpa
 • Diskmedel
 • Klinkerolja
4

Säkerställ underlaget

Börja med att se till att du har ett stabilt och jämnt underlag som inte kan flytta på sig, t.ex. en betongplatta eller en hård plastmatta. Läs mer om att lägga klinker på en plastmatta här.

5

Planera arbetet

 1. Mät golvytan noggrant och räkna på hur många klinkerplattor som kommer behövas. Glöm inte fogbredden: 5 mm/plus eller minus ca 1 mm. Ta även hänsyn till väggar som inte är helt vinkelräta och klinkerplattans höjd mot trösklar när du mäter, så du kan stänga dörren.
 2. Fyll eventuella sprickor med betongspackel om det finns sprickor i golvet eller andra defekter. Låt lagningarna torka och slipa dem noggrant.
6

Förarbete

Förbered för arbetet genom att tömma badrummet, för att sedan riva ner det gamla kaklet.

 1. Knacka ned så mycket kakel du kan med en hammare.
 2. Hugg bort ojämnheter med hammare och skruvmejsel.
 3. Ta en grov borste för att få bort de sista resterna.
 4. Om det fortfarande är ojämnheter måste du slipa bort dessa.
 5. Spackla (vid behov). Om väggen är ojämn måste du spackla för att få den jämn.
7

Börja lägga klinker

 1. Tejpa kanter och hörn med maskeringstejp (men lämna plats för fogen).
 2. Mjukfoga sedan längs väggens hörn och kanter, men använd inte för mycket fog till en början. Det är bättre att gå tillbaka och fylla på med mer mjukfog efteråt.
 3. Dra silikonspridaren längs fogen för att jämna ut och täta till mjukfogen mot underlaget.
 4. Dra bort maskeringstejpen.
8

Foga

 1. Börja foga när klinkfixet/fästmassan har torkat.
 2. Rengör plattorna med klinkerolja. Se bara till att du inte får olja på plattkanterna.
 3. Arbeta ordentligt ner klinkerfog/fogmassa i fogarna. Använd spackeln diagonalt mot fogarna – omväxlande höger och vänster.
 4. Torka av ytan med en fuktad hård svamp.
 5. Lägg på fogbruk. Fördela ett tunt lager jämnt över hela golvet.
 6. Påbörja slutrengörning av klinkerplattorna med en fogsvamp, när du ser att fogarna kommer fram.
 7. Lägg ut fuktiga trasor eller täck golvet med plast i 2–3 dygn för att eftervattna fogarna, så de får full styrka.
 8. Finrengöring av klinkerplattorna ett dygn efter fogningen. Använd gummihandskar och ett särskilt medel för keramik.
 9. Skölj av golvet ordentligt och eftervattna under 2–3 dygn.
9

Foga med silikonmassa

 1. Tejpa kanter och hörn med maskeringstejp (men lämna plats för fogen).
 2. Mjukfoga sedan längs väggens hörn och kanter, men använd inte för mycket fog till en början. Det är bättre att gå tillbaka och fylla på med mer mjukfog efteråt.
 3. Dra silikonspridaren längs fogen för att jämna ut och täta till mjukfogen mot underlaget.
 4. Dra bort maskeringstejpen.
10

Rengör och behandla

 1. Tvätta av golvet med grönsåpa och vatten. Använd inte syntetiska rengöringsmedel.
 2. Behandla oglaserad klinker med klinkerolja på en svamp eller luddfri trasa, då kommer plattorna få en djupare lyster.