CM (2)

LÄGGA GOLVKLINKERS

Steg-för-steg – golvklinker

Att lägga golvklinker har blivit allt vanligare, t.ex. att lägga klinker i hall eller badrum. Räkna med att det tar ca en vecka att lägga nytt klinkergolv och tänk på att du inte kan gå på ett nylagt klinkergolv förrän efter 2–3 dagar.

Om du inte har behörighet att lägga klinker själv, rekommenderar vi alltid att ta hjälp av plattsättare.

1. Köp klinkerplattor

Att lägga golvklinker har blivit allt vanligare, t.ex. att lägga klinker i hall eller badrum. Räkna med att det tar ca en vecka att lägga nytt klinkergolv och tänk på att du inte kan gå på ett nylagt klinkergolv förrän efter 2–3 dagar.

Om du inte har behörighet att lägga klinker själv, rekommenderar vi alltid att ta hjälp av plattsättare.

2. Verktyg – Har du rätt verktyg?

För att lägga golvklinker behöver du:

 • 2 hinkar
 • Rörpinne
 • Luddfria trasor
 • Svamp
 • Gummihandskar
 • 1–2 riktbrädor
 • Tumstock
 • Penna
 • Vattenpass
 • Hammare
 • Mindre bräckjärn
 • Hovtång
 • Plattskärare för klinker
 • Klinkerfil
 • Murslev
 • Tandad spackel
 • Fogspackel
 • Japanspackel
 • Fogspruta
 • Maskeringstejp
 • Snöre
 • Spik
 • (Fogsvans)

3. Material – Har du allt material?

 • Klinkerplattor
 • Fästmassa
 • Fog
 • Silikonfog
 • Grönsåpa
 • Diskmedel
 • Klinkerolja

4. Säkerställ underlaget

Börja med att se till att du har ett stabilt och jämnt underlag som inte kan flytta på sig, t.ex. en betongplatta eller en hård plastmatta.

5. Planera arbetet

5.1. Mät golvytan noggrant och räkna på hur många klinkerplattor som kommer behövas. Glöm inte fogbredden: 5 mm/plus eller minus ca 1 mm.

Ta även hänsyn till väggar som inte är helt vinkelräta och klinkerplattans höjd mot trösklar när du mäter, så du kan stänga dörren.

5.2. Fyll eventuella sprickor med betongspackel om det finns sprickor i golvet eller andra defekter. Låt lagningarna torka och slipa dem noggrant.

6. Förarbete

Förbered för arbetet genom att tömma badrummet, för att sedan riva ner det gamla kaklet. 4.1. Knacka ned så mycket kakel du kan med en hammare.

4.2. Hugg bort ojämnheter med hammare och skruvmejsel.

4.3. Ta en grov borste för att få bort de sista resterna.

4.4. Om det fortfarande är ojämnheter måste du slipa bort dessa.

4.5. Spackla (vid behov). Om väggen är ojämn måste du spackla för att få den jämn.

7. Börja lägga klinkerplattorna

7.1. Tejpa kanter och hörn med maskeringstejp (men lämna plats för fogen).

7.2. Mjukfoga sedan längs väggens hörn och kanter, men använd inte för mycket fog till en början. Det är bättre att gå tillbaka och fylla på med mer mjukfog efteråt.

7.3. Dra silikonspridaren längs fogen för att jämna ut och täta till mjukfogen mot underlaget.

7.4. Dra bort maskeringstejpen.

8. Foga

8.1. Börja foga när fästmassan har torkat.

8.2. Rengör plattorna med klinkerolja. Se bara till att du inte får olja på plattkanterna.

8.3. Arbeta ner fogmassan i fogarna ordentligt. Använd spackeln diagonalt mot fogarna – omväxlande höger och vänster.

8.4. Torka av ytan med en fuktad hård svamp.

8.5. Lägg på fogbruk. Fördela ett tunt lager jämnt över hela golvet.

8.6. Påbörja slutrengörning av klinkerplattorna med en fogsvamp, när du ser att fogarna kommer fram.

8.7. Lägg ut fuktiga trasor eller täck golvet med plast i 2–3 dygn för att eftervattna fogarna, så de får full styrka.

8.8. Finrengöring av klinkerplattorna ett dygn efter fogningen. Använd gummihandskar och ett särskilt medel för keramik.

8.9. Skölj av golvet ordentligt och eftervattna under 2–3 dygn.

9. Foga med silikonmassa

7.1. Tejpa kanter och hörn med maskeringstejp (men lämna plats för fogen).

7.2. Mjukfoga sedan längs väggens hörn och kanter, men använd inte för mycket fog till en början. Det är bättre att gå tillbaka och fylla på med mer mjukfog efteråt.

7.3. Dra silikonspridaren längs fogen för att jämna ut och täta till mjukfogen mot underlaget.

7.4. Dra bort maskeringstejpen.

10. Foga

10. 1. Tvätta av golvet med grönsåpa och vatten. Använd inte syntetiska rengöringsmedel.

10.2. Behandla oglaserad klinker med klinkerolja på en svamp eller luddfri trasa, då kommer plattorna få en djupare lyster.