CM (2)

VAD ÄR KAKELFOG?

Kakelfog eller fogmassa som det också brukar kallas, är det som ligger mellan plattorna, för att de inte ska flytta på sig.