CM (2)

HUR TAR MAN BORT KAKEL?

Använd en hammare för att knacka ned så mycket kakel som möjligt, därefter använder du en skruvmejsel för att hugga bort ojämnheter. Avslutningsvis använder du en grov borste för att få bort de sista resterna.