CM (2)

ÄR DET SVÅRT ATT KALKA SJÄLV?

Ja, det är svårt att kakla själv, men det är klart att du kan kakla badrum själv om du vill. Dock kan du få problem med försäkringar och liknande om något skulle hända, och du har utfört ett arbete du inte har behörighet för.