Hur fogar man kakel?

När man fogar kakel används en fogplatta för att stryka på kakelfog/fogmassa, som du drar diagonalt åt alla håll. Läs mer om hur man fogar kakel här.