Vad är kakelfix?

Kakelfix, även kallat fästmassa, är den massa som sitter bakom kaklet och som gör det möjligt att fästa kakel på väggar. Kakelfix består i huvudsak av cement och vatten, därav dess höga vidhäftning. Det finns även de som använder kakellim, vilket i princip fungerar på samma sätt som kakelfix.