Kan man lägga klinker på plastmatta?

Vissa tycker att det går alldeles utmärkt att lägga klinker på plastmatta, medan andra tycker att det är ren idioti. Oavsett vilken sida man är på så är de flesta ense om att det är problematiskt, med tanke på att vidhäftningen påverkas av plastmattans mjukhet och rörlighet. Dessutom måste plastmattan vara godkänd för bland annat tätskikt, svikt och fuktrörelse. Den bör även vara hyfsat ny, hel och rätt monterad. Man kan läsa mer om dessa krav på GVK:s (Golvbranschens Våtrumskontrolls) hemsida.